Přestupkové právo a judikatura správních soudů - ON-LINE

Kurzem Vás provede prof. JUDr. Zdeněk Kühn,Ph.D., LL.M., S.J.D. - předseda senátu Nejvyššího správního soudu, působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

Základní info

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, je v účinnosti již šest let. Řada problémů zůstává již tři dekády v zásadě stejná, každým rokem se však objevují problémy nové. Přednáška, pojatá diskusní formou, bude na vybraných příkladech analyzovat praktické problémy aplikace přestupkového práva, například:
* formální a materiální pojetí přestupku, včetně otázky, jak dalece se musí přestupkové orgány touto problematikou zabývat
* okolnosti vylučující protiprávnost
* zavinění a objektivní odpovědnost za přestupek
* specifika přestupků fyzických a právnických osob
* otázky dokazování, rozsah důkazní povinnosti správního orgánu v řízení v prvém stupni a v řízení o odvolání, včetně toho, jak se postavit k blanketnímu – nijak neodůvodněnému – odvolání
* problematika společného řízení
* pravidla ukládání trestů, zejména pokut (mj. též rozsah dokazování správního orgánu k této otázce), ukládání trestů za vícero přestupků, postavení poškozeného v řízení o přestupku apod.

Přestupkové právo a judikatura správních soudů - ON-LINE

Vybraný termín:

14.12.2023  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena
2 388 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a tři ? Součet zapište číslicemi.