Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)

Kurzem Vás provede JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. - člen advokátní kanceláře PRK Partners, vysokoškolský pedagog a člen Legislativní rady vlády

Základní info

Odborný program semináře
* Obecně
- Co jsou to limitovaná věcná práva, jak se liší od obligačních práv a jaká je jejich vzájemná konkurence, aneb Má přednost právo stavby nebo nájemní právo?
* Právo stavby
- Jak lze stavět na cizím pozemku? Co se stane, když si ke stavbě pronajmu pozemek?
- K čemu lze využít právo stavby? Lze v rámci práva stavby stavět inženýrské sítě nebo místní komunikace?
- Může si vlastník pozemku zřídit právo stavby sám pro sebe?
- Je nějaká souvislost mezi právem stavby a stavebním zákonem?
- Může být právo stavby využito v bytovém spoluvlastnictví?
- Co by se mělo ujednat ve smlouvě o zřízení práva stavby? Jak musí být vymezena stavba?
- Jak konstruovat úplatu za právo stavby?
- Když koupím právo stavby, jsem vázán smlouvou o zřízení práva stavby?
- Jak zaniká právo stavby a jaké jsou důsledky pro třetí osoby?
- Jak se právo stavby promítá v katastru nemovitostí?
* Věcná břemena
- Jak se liší služebnosti od reálných břemen a kde hledat jejich praktické využití v moderní společnosti?
- Co je to vlastníkova služebnost?
- Lze zřídit pozemkovou služebnost ve prospěch určité osoby?
- Jaký je vztah věcných břemen dle energetického zákona k občanskému zákoníku? -
- Jak se věcná břemena promlčují?
- Kdo nese náklady na služebnou věc?
- Jak zanikají služebnosti v důsledku trvalé změny?
- Lze využít reálné břemeno k zajištění dluhu?
- Jak se změnila právní úprava nezbytné cesty?
* K některým dalším limitovaným věcným právům
- Jak se změnila regulace předkupního práva?
- K čemu lze prakticky využít výhradu vlastnického práva?

Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)

Vybraný termín:

10.5.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a jedna ? Součet zapište číslicemi.