PRÁVNÍ ÚPRAVA DOVOLENÉ, PŘEKÁŽEK V PRÁCI A EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY v aplikační praxi

Základní info

Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů.

 

Cíl: Seznámit účastníky kurzu s nejfrekventovanějšími problémy v oblasti dovolené po nabytí účinnosti velké novely zákoníku práce, různých typů překážek v práci, to vše ve vazbě na rozvrhování a evidenci pracovní doby.

 

Obsah:

* Dovolená v praktických příkladech – příklady výpočtů dovolené v hodinách, vzorce výpočtů, příklady zápočtů překážek v práci (delší prac. neschopnosti apod.), příklady zaokrouhlování, krácení, specifika dodatkové dovolené, dovolená v době svátku a převádění dovolené

* Výkladové problémy v oblasti dovolené – změny délky pracovní doby v průběhu kalendářního roku, dovolená čerpaná po mateřské dovolené, tzv. nadúvazková práce, přečerpání dovolené a řešení důsledků, dovolená uvolněných zastupitelů aj.

* Právní úprava překážek v práci – dočasná pracovní neschopnost, mateřská, rodičovská a tzv. otcovská, jiné důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance, výkon občanské povinnosti, uvolňování na tábory, soustředění, na odborové schůze apod., zákonem neupravené překážky v práci

* Oznamování a prokazování překážek v práci na straně zaměstnance

* Prostoj, jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele, částečná nezaměstnanost, překážky v práci při pracovní cestě

* Praktické problémy v evidenci pracovní doby – standardní a atypická rozvržení pracovní doby, doporučení pro praxi, poučení z kontrol, evidence pracovní doby při pracovních cestách, při práci z domova apod.

* Práce z domova a pružné rozvržení pracovní doby a, výkladové problémy v oblasti pracovní doby, na co pamatovat

 

Metody výuky: Výklad na příkladech z praxe, interaktivní diskuze.

PRÁVNÍ ÚPRAVA DOVOLENÉ, PŘEKÁŽEK V PRÁCI A EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY v aplikační praxi

Vybraný termín:

7.1.2021  Praha 2

Cena
2300 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a šest ? Součet zapište číslicemi.