Právní jednání podle NOZ v pracovněprávních vztazích 2014

kurz

Základní info

seznámení se změnami, které k 1. lednu 2014 přinese do oblasti pracovněprávních vztahů přijetí nového občanského zákoníku a doprovodná novela zákoníku práce. Vysvětlení konkrétních aplikačních důsledků. On-line seminář je určen
pro personalisty, manažery lidských zdrojů, specialisty v oblasti práce a mezd, vedoucí zaměstnance.
Cílem on-line semináře je
seznámení se změnami, které k 1. lednu 2014 přinese do oblasti pracovněprávních vztahů přijetí nového občanského zákoníku a doprovodná novela zákoníku práce. Vysvětlení konkrétních aplikačních důsledků.
Obsah on-line semináře
Základní vymezení právního jednání
Podmínky existence náležitosti právního jednání
Zdánlivé rozvázání pracovního poměru
Výklad právního jednání
Následky vad právních jednání
seznámení se změnami, které k 1. lednu 2014 přinese do oblasti pracovněprávních vztahů přijetí nového občanského zákoníku a doprovodná novela zákoníku práce. Vysvětlení konkrétních aplikačních důsledků. On-line seminář je určen
pro personalisty, manažery lidských zdrojů, specialisty v oblasti práce a mezd, vedoucí zaměstnance.
Cílem on-line semináře je
seznámení se změnami, které k 1. lednu 2014 přinese do oblasti pracovněprávních vztahů přijetí nového občanského zákoníku a doprovodná novela zákoníku práce. Vysvětlení konkrétních aplikačních důsledků.
Obsah on-line semináře
Základní vymezení právního jednání
Podmínky existence náležitosti právního jednání
Zdánlivé rozvázání pracovního poměru
Výklad právního jednání
Následky vad právních jednání

Právní jednání podle NOZ v pracovněprávních vztazích 2014

Vybraný termín:

 ONLINE

Cena
490 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.