Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Právní aspekty reklamy s důrazem na aktuální judikaturu a praxi - ON-LINE

Kurzem Vás provede Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. - docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka (LEGATO advokátní kancelář) a rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.

Základní info

Z odborného programu semináře:
* tzv. obvyklé reklamní přehánění a superlativní reklama – kdy jde o přípustná nadsázka v reklamě a kdy se jedná o nedovolené klamání?
* reklama a občanský zákoník (nekalosoutěžní reklama podle generální klauzule nekalé soutěže, zákonné skutkové podstaty nekalé reklamy - klamavá reklama, srovnávací reklama, dotěrné obtěžování; reklama a ochrana osobnosti fyzických osob, názvu a dobré pověsti právnických osob; důsledky reklamních sdělení v oblasti smluvního práva)
* reklama a autorský zákon (ochrana reklamy jakožto autorského díla vs. zásahy reklamy do autorského práva)
* reklama a zákon o regulaci reklamy – obecné a zvláštní restrikce na reklamu (např. reklama na alkohol, tabákové výrobky, zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotní prostředky in vitro, humánní léčivé prostředky, potraviny, doplňky stravy, zbraně, pohřební služby atd.)
* reklama a zákon o ochraně spotřebitele – tzv. nekalé obchodní praktiky (klamavé a agresivní obchodní praktiky včetně tzv. černé listiny)
* další veřejnoprávní předpisy vztahující se na reklamu (tiskový zákon, zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání atd.)
* zvláštní případy nedovolené reklamy – reklama skrytá (včetně problematiky tzv. product placement), podprahová reklama, nevyžádaná reklama, reklama operující s nedovolenými motivy (motiv strachu, národnostní, rasové, erotické, náboženské prvky v reklamě, násilí, diskriminace apod.), specifika reklamy zaměřené na děti
* tzv. sociální (nekomerční) reklama – její limity a právní regulace
* tzv. Etický kodex reklamy (jeho specifika a rozpory ve vztahu k právní úpravě), rozhodovací praxe Arbitrážní komise Rady pro reklamu a její význam
* příklady (videa) z praxe – diskuse nad právně a eticky kontroverzními reklamami z České republiky i ze světa
* aktuální judikatura českých soudů v oblasti reklamy
* právní aspekty reklamy v EU včetně rozhodovací praxe Soudního dvora EU
* diskuze

Právní aspekty reklamy s důrazem na aktuální judikaturu a praxi - ON-LINE

Vybraný termín:

14.10.2021  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2140 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a pět ? Součet zapište číslicemi.