Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

PRACOVNÍ PRÁVO - podrobný výklad s příklady, novely zákoníku práce - 3denní

Základní info

Obsah:
* Dopad občanského zákoníku (OZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, odchylování se od zákona, konkrétní případy, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co je zdánlivé právní jednání a důsledky, způsobilost (svéprávnost) fyzických osob, počítání času, promlčení a prekluze práva po novele ZP 2020
*Co je závislá práce (souvislost s nelegální prací) – hrozba vysoké pokuty, jakými doklady se prokazuje pracovněprávní vztah podle zákona o zaměstnanosti, základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam, rovnost zaměstnanců v pracovních podmínkách, antidiskriminační zákon
*Novela ZP, týkající se směrnice EU ke sladění pracovního a rodinného života
*Osobní agenda – osobní spis, potvrzení o zaměstnání po novele ZP 2020, ochrana a nakládání s osobními daty, ochrana soukromí na pracovišti a možnosti kontroly zaměstnanců (kamerové systémy a elektronická pošta), zákon o inspekci práce v této věci, pokuty
*Doručování písemností podle novely ZP 2020, jejich podepisování
*Kolektivní smlouvy a vnitřní předpisy, pracovní řád
*Zastoupení zaměstnanců a právo zaměstnanců na informace a projednání, postavení odborů a zastoupení zaměstnanců
*Pracovnělékařská služba, způsob zajištění, lékařské prohlídky vstupní, periodické, mimořádné a výstupní, financování, lékařské posudky a pracovněprávní souvislosti, časté nejasnosti, např. u tzv. řidičů referentů, dopad mimořádných opatření vlády
*Přechod práv a povinností na jiné zaměstnavatele a zásadní změny podle novely ZP 2020, vč. změn výpovědi ze strany zaměstnance v té souvislosti
*Vznik pracovního poměru, pracovní smlouva, zkušební doba, doba určitá a jiná ujednání (konkurenční doložka aj.)
*Odchylky a chyby u pracovních poměrů manažerů, otázka souběhu funkcí v obchodněprávním a pracovněprávním vztahu (judikatura Nejvyššího soudu), jmenování a odvolání některých vedoucích zaměstnanců, změny podle novely ZP 2020
*Změny pracovního poměru, převedení na jinou práci (nová judikatura Nejvyššího soudu), vyslání na pracovní cestu, možnost dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli mimo agenturní zaměstnávání
*Skončení pracovního poměru a jeho způsoby, výpovědní důvody – organizační změny, hromadné propouštění, dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti, porušení povinností („pracovní kázně“) a jak se stanoví, povinnost zaměstnanců podrobit se testování na Covid-19, rozdíl oproti neuspokojivým pracovním výsledkům a další, neplatnost rozvázání, odstupné a jeho kompenzace Úřadem práce
*Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, souvislost se sociálním a zdravotním pojištěním
*Agenturní zaměstnávání
*Pracovní doba a její rozvržení, práce přesčas, chyby zaměstnavatelů a problémy
*Práce mimo pracoviště (home office), sdílené pracovní místo
*Dovolená po změnách od roku 2021
*Odměňování, stejná mzda za stejnou práci, možnosti diferenciace mzdy
*Průměrný výdělek (základní pravidla) a jeho vazba na nejnižší úroveň zaručené mzdy podle novely ZP 2020
*Překážky v práci, včetně pracovní neschopnosti a částečné práce
*Péče o zaměstnance, včetně odborného rozvoje
*Odpovědnost za škodu zaměstnance a zaměstnavatele, změny v odškodňování pracovních úrazů a NzP (včetně Covid-19) od r. 2021
*Základní pravidla pro poskytování cestovních náhrad
*Zákon o zaměstnanosti, zákon o inspekci práce – základní přehled

PRACOVNÍ PRÁVO - podrobný výklad s příklady, novely zákoníku práce - 3denní

Vybraný termín:

8.8.2022 –  10.8.2022  Online Upřesnující informace k termínu

Cena
9 500 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a tři ? Součet zapište číslicemi.