Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

PRACOVNĚPRÁVNÍ DOKUMENTY v době pandemie COVID-19 (ONLINE seminář)

Základní info

Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů.

Cíl: Na praktických příkladech ukázat a procvičit, jak správně formulovat pracovněprávní dokumenty, jak se vyvarovat zbytečných chyb a využít poznatky ze soudní praxe.

Obsah:

 • Aktuální informace z legislativy – usnesení vlády o mimořádných opatřeních a jejich dopad na pracovněprávní vztahy
 • Lékařský posudek – nové nástupy bez vstupních prohlídek, nahrazení lékařských posudků čestným prohlášením, prodloužení platnosti periodických prohlídek, měření teploty na pracovišti
 • Dohoda o home office v době pandemie – minimální náležitosti, způsob sjednání na dálku, evidence pracovní doby na dálku atd.
 • Oznámení zaměstnanci o překážkách v práci – tzv. „Desatero“ MPSV, různé typy překážek (§ 207 – 209 ZP)
 • Kolektivní smlouva / vnitřní předpis – sjednání / stanovení tzv. částečné nezaměstnanosti, jejích podmínek, výše náhrad aj.
 • Převedení zaměstnance na jinou práci – právní limity v době mimořádných situací
 • Pracovní doba a doba odpočinku  maximální zatížení zaměstnance v době mimořádných situací, měny rozvrhu směn, nařizování práce přesčas
 • Dovolená – nařizování na dálku, změna termínu čerpání a rušení dovolených, právní důsledky
 • DPP / DPČ versus tzv. dobrovolnické smlouvy v době nouzového stavu
 • Dohoda o rozvázání pracovního poměru – (ne)uvádění důvodů, vazba na podporu v nezaměstnanosti atd.
 • Vytýkací dopisy – odmítnutí výkonu práce z důvodu obavy zaměstnance o své zdraví / život
 • Nakažení koronavirem při výkonu práce – pracovní úraz nebo nemoc z povolání?
 • Výkon jiné výdělečné činnosti – ohrožení nákazou koronaviru výkonem práce u jiného zaměstnavatele
 • Řešení dalších vzorových dokumentů / situací navržených účastníky semináře

PRACOVNĚPRÁVNÍ DOKUMENTY v době pandemie COVID-19 (ONLINE seminář)

Vybraný termín:

27.3.2020  Online

Cena
2300 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a sedm ? Součet zapište číslicemi.