Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

PRÁCE Z DOMOVA, PRÁCE NA ZAVOLANOU, SDÍLENÁ PRACOVNÍ MÍSTA - z pracovněprávního a mzdového pohledu

Základní info

Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů.

PRACOVNĚPRÁVNÍ POHLED – JUDr. Dominik BRŮHA, Ph.D. (9.00 – 12.30 hod.)

Cíl: Prakticky zaměřený seminář s cílem seznámit účastníky s aktuální právní úpravou, judikaturou a nejčastějšími problémy při jejím uplatňování.

Obsah:
* Představení právní úpravy práce z domova a její limity pro využití v praxi
* Náklady a odpovědnost při práci z domova, organizace práce na dálku
* Rozvrhování pracovní doby a způsoby evidence pracovní doby při home office
* Nastavení pracovněprávní dokumentace – vzory dohod o home office, různé varianty
* Překážky v práci a jejich specifika při práci z domova
* Cestovní náhrady a podmínky jejich poskytování
* Stravenky a podmínky jejich poskytování při práci z domova
* Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců na úseku BOZP, pracovní úrazy
* Povinnost zaměstnavatele rozvrhovat pracovní dobu versus tzv. práce na zavolanou – právní limity v oblasti harmonogramu směn a jeho změn* Flexibilní formy zaměstnávání – dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, agenturní zaměstnávání, pracovní poměry na dobu určitou, kratší úvazky, pružná pracovní doba a jejich limity
* Institut sdíleného pracovního místa – způsoby sjednání, vzor dohody, dopad do rozvrhování a evidence pracovní doby zaměstnanců, vliv na překážky v práci, odpovědnost za škodu atd.
* Příklady a poučení z judikatury
* Aktuality ke dni konání semináře s ohledem na změny v právní úpravě
* Řešení modelových situací navržených účastníky semináře

MZDOVÉ SOUVISLOSTI – Vladislava Dvořáková, DiS. (13.30 – 16.00 hod.)

Cíl: Praktické příklady s cílem poukázat na specifické situace, které vznikají v rámci dohod práce z domova – zaměstnanec versus zaměstnavatel. Zodpovězení otázek, na jaké nároky zaměstnanec dle zákoníku práce má dosáhnout při práci z domova a zda je nutné evidovat práci z domova pro další mzdové nároky zaměstnance?

Obsah:
* Práce z domova a zúčtování překážek v práci v rámci rozsahu práce z domova – příklady
* Práce z domova a nárok na stravenku nebo „stravenkový“ paušál – podmínky dle zákona o dani z příjmů
* Práce z domova vykonávaná mimo území České republiky na základě dohody se zaměstnavatelem a bez vědomí zaměstnavatele, rizika a podmínky s tím spojené – dopady do zúčtování mzdy
* Práce z domova – mzdové nároky zaměstnance, náhrady poskytované zaměstnanci za náklady, které se vztahují k práci z domova – paušalizace, prokazování
* Sdílené pracovní místo – zúčtování mzdy na sdíleném pracovním místě ve vztahu k plánu směn, který je závislý na dohodě zaměstnanců na sdíleném pracovním místě, upozornění na problematiku nákladů ve vztahu ke sdílenému pracovnímu místu a případné překročení nákladů na jedno sdílené pracovní místo
* Diskuze

Metody výuky: Výklad, praktická cvičení, příklady z praxe.

Poznámka: Vstupenky na seminář jsou přenosné. Každého modulu se může zúčastnit jiný pracovník z Vaší společnosti.

PRÁCE Z DOMOVA, PRÁCE NA ZAVOLANOU, SDÍLENÁ PRACOVNÍ MÍSTA - z pracovněprávního a mzdového pohledu

Vybraný termín:

14.10.2021  Praha 2 Upřesnující informace k termínu

Cena
2900 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a tři ? Součet zapište číslicemi.