Povolování záměrů podle nového stavebního zákona a aktuální správní judikatura

Kurzem Vás provede JUDr. Stanislava Neubauerová - právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

Kurzem Vás provede JUDr. Jana Vašíková - právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

Základní info

Z programu semináře vybíráme:
* Postavení a vazby podle nového stavebního zákona: soustava stavebních úřadů, záměry (stavební/nestavební), dotčený orgán – formy jeho výstupů, kdy dotčený orgán vydává vyjádření/stanovisko/závazné stanovisko, kdy, kdo a jak je může přezkoumat, kdy vzniká fikce souhlasného závazného stanoviska bez podmínek.
* Stavebník a osoby činné ve výstavbě: projektant (obsah projektové dokumentace, vady projektové dokumentace), stavební dozor, autorizovaný dozor (dozor projektanta, technický dozor stavebníka, stavbyvedoucí), zhotovitel.
* Účastenství podle nového stavebního zákona: okruh účastníků řízení, posuzování jejich námitek, bytové spoluvlastnictví a vlastník jednotky, vlastníci dopravní a technické infrastruktury. Jak vymezit okruh účastníků řízení, rozsah námitek a jejich posuzování, opravné prostředky (odvolání – odchylky od obecné úpravy dle správního řádu, správní žaloba – odchylky od obecné úpravy dle soudního řádu správního).
* Procesní postup stavebního úřadu při posuzování a rozhodování o žádosti o povolení záměru: zahájení řízení, důvody přerušení řízení – zastavení řízení – zamítnutí či odložení žádosti. Souhlas vlastníka pozemku/stavby se záměrem. Povolení záměru – obsah rozhodnutí, lhůty pro vydání.
* Zrychlené řízení – podmínky zrychleného řízení, kdy nelze záměr povolit v zrychleném řízení.
* Požadavky na výstavbu: právní úprava, výjimky z požadavků.
* Kolaudace záměru – kolaudační rozhodnutí, povolení předčasného užívání, povolení zkušebního provozu, rekolaudace.

Povolování záměrů podle nového stavebního zákona a aktuální správní judikatura

Vybraný termín:

12.9.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2 636 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a šest ? Součet zapište číslicemi.