Platové a pracovněprávní záležitosti

kurz

Základní info

Lektorka je pracovnicí MŠMT a seznámí účastníky semináře s aktuálními otázkami odměňování zaměstnanců škol, předškolních zařízení a školských zařízení a vybranými pracovněprávními okruhy (dle požadavku posluchačů). Příklady témat: zařazování zaměstnanců do platových tříd a stupňů, zápočet praxe, poskytování příplatků, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, zkrácené pracovní úvazky apod. Instruktáž, diskuse, výměna zkušeností.

Cílová skupina: Ředitelům škol, zástupcům ředitelů, dalším zájemcům

Platové a pracovněprávní záležitosti

Vybraný termín:

 Liberecký kraj

Cena
320 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.