Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

OIP - aktuality v pracovním právu, inspekční činnosti, novinky 2022/2023- školení bude realizováno prezenčně i online.

Základní info

 1. Novela zákoníku práce (transpozice směrnic EU k pracovním podmínkám a sladění rodinného a pracovního života)
 2. rozvrh pracovní doby, dovolená u dohod konaných mimo pracovní poměr
 3. rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele
 4. nová pravidla pro výkon práce na dálku
 5. změny v doručování písemností a  další změny
 6. Flexibilní formy zaměstnání a rozvrhování pracovní doby
 7. sdílené pracovní místo
 8. práce z domova
 9. stlačený pracovní týden
 10. konto pracovní doby a další formy
 11. Činnost inspekce práce – aktuálně
 12. zaměření kontrolní činnost
 13. obsah podávaných podnětů
 14. nejčastější porušení
 15. Kurzarbeit v české právní úpravě
 16. Vybraná judikatura a případy z praxe – zaměření na pracovněprávní problematiku

 

Přednáší:     Mgr. Jana HLADÍKOVÁ, vedoucí oddělení inspekce III, Oblastní inspektorát práce

pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové

 

   Termín:     24. dubna 2023 /pondělí / od 8.30 / 8.00 prezence/

      Místo:     Zasedací místnost T-STRING a. s., Masarykovo nám. 1484, Pardubice

                     i online

       Cena:    2300,-Kč /včetně DPH/

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. 

Tudíž  členové Komory auditorů ČR mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli jiný seminář uznán pro potřebyjejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše vzdělávací akce a seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište do přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku"pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci kurzu zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na kurz přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače.

Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora školení:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974                DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz     

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA  MONEY Bank a.s.

 

OIP - aktuality v pracovním právu, inspekční činnosti, novinky 2022/2023- školení bude realizováno prezenčně i online.

Vybraný termín:

24.4.2023  Online Upřesnující informace k termínu
08:30 – 13:00 hod.

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a jedna ? Součet zapište číslicemi.