Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností a péče řádného hospodáře

Kurzem Vás provede Mgr. Vladimír Polách

Vladimír Polách je advokát s více než deseti lety praxe v oblasti soudních sporů, arbitráží, insolvenčního práva, trestního práva a compliance agend.…

Základní info

Cíle kurzu

Prakticky orientovaný seminář, který bude vaším průvodcem zákonnými pravidly upravujícími odpovědnost jednatelů a členů představenstev obchodních společností, včetně zkušeností z podnikové praxe, výběru důležité soudní judikatury, shrnutí změn a první zkušenosti s novelou zákona o obchodních korporacích (ZOK).


Po absolvování semináře budete mít důkladný přehled o zákonných pravidlech, soudní judikatuře a zkušenostech z praxe týkajících se odpovědnosti statutárních orgánů a péče řádného hospodáře, včetně klíčových novinek vyplývajících z novely ZOK.

Určeno pro

Seminář je určen všem, kteří vykonávají funkci jednatele či člena představenstva obchodní společnosti, anebo jsou podnikovými právníky či dalšími zaměstnanci poskytujícími právní, ekonomickou či jinou odbornou podporu managementu v rámci jeho rozhodování a realizace obchodních rozhodnutí tak, aby byl naplněn zákonný požadavek „péče řádného hospodáře“, což v případě jeho porušení může vést ke vzniku majetkové či osobní odpovědnosti dotčených statuárních orgánů.

Obsah kurzu

• zákonné předpoklady odpovědnosti statutárních orgánů,

• požadavek loajality kladený zákonem a soudní judikaturou na statutární orgány,

• odpovědnost za škodu a její rozsah,

• soudní judikatura k otázce péče řádného hospodáře, včetně rozhodovací praxe Nejvyššího soudu,

• může za statutární orgán převzít odpovědnost valná hromada formou pokynu akcionáře?,

• exkurz do insolvenčního a trestního práva.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností a péče řádného hospodáře

Vybraný termín:

31.3.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a pět ? Součet zapište číslicemi.