Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)

Kurzem Vás provede JUDr. Pavel Simon - předseda specializovaného senátu Nejvyššího soudu, který rozhoduje o nárocích na náhradu újmy způsobené výkonem veřejné moci

Základní info

Obsah semináře:
* Kdy jde o újmu způsobenou výkonem veřejné moci, případně práva Evropské unie (včetně výkladu problematiky excesu)
* Výklad pojmu škoda a nemajetková újma
* Nezákonná rozhodnutí
- která rozhodnutí lze považovat za nezákonná,
- v jakých případech lze upustit od splnění podmínky podání opravných prostředků proti nim,
- smysl a rozsah omezení práva na náhradu škody jen na účastníky řízení, ve kterém bylo nezákonné rozhodnutí vydáno,
- jaká jsou kritéria pro odškodnění nezákonného trestního stíhání a vazby jak v rovině škody (zejména ušlého zisku a nákladů řízení), tak nemajetkové újmy a zda lze tato pravidla uplatnit i pro přestupkové řízení.
* Nesprávný úřední postup
- při různých činnostech orgánů veřejné moci.
* Problematika předběžného projednání a promlčení nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy

Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)

Vybraný termín:

18.5.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2 388 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a pět ? Součet zapište číslicemi.