Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Odborové organizace – jak fungují?

Základní info

Jste personalista nebo funkcionář odborové organizace, ale neznáte pořádně práva a povinnosti, které vyplývají z působení odborové organizace u zaměstnavatele? Založení odborové organizace znamená pro personalisty někdy noční můru – obávají, že nebudou vědět, jak s odbory spolupracovat a jaké jsou jejich povinnosti. Odborové organizace naopak nedokáží vždy reagovat na jednání zaměstnavatele, neboť neznají šíři svých práv a povinností. Často tak začátek spolupráce je boj, než sociální dialog.

Potřebuje zaměstnavatel souhlas odborů a k jakým účelům? Je dobré, když jsou v odborové organizaci odborníci, nebo je úplně jedno, kdo se stane zástupcem zaměstnanců?

Vysvětlíme si povinné poskytování informací, projednací povinnosti, souhlas i spolurozhodování, materiální zázemí, které musí zaměstnavatel odborům pro jejich činnost vytvořit. Předestřeme kroky, které vedou k co nejlepší spolupráci mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi. Ukážeme, jak správně postupovat při kolektivním vyjednávání a popíšeme, co dělat, když se situace dále zkomplikuje vznikem druhé, třetí, čtvrté … odborové organizace. Dotkneme se i současného tématu on-line odborů.

V rámci školení se tak zaměříme na nejčastější nejasnosti, problémy a otázky, které vyvstávají při „soužití“ zaměstnavatele a odborové organizace, a to praktickou formou s řadou příkladů a za použití výstupů z judikatury. Samozřejmě se dostane také na aktuální dotazy účastníků.

Závěrem věnujeme několik slov i zástupcům zaměstnanců na nadnárodní úrovni, tedy Evropským radám zaměstnanců a výborům Evropských společností. Vysvětlíme zejména jak na to, pokud ze zahraničí dorazí pokyn uspořádat z řad zaměstnanců volby do těchto evropských seskupení, a jakou roli v případě takových voleb hraje odborová organizace.

Odborové organizace – jak fungují?

Vybraný termín:

18.10.2021  Praha 4
09:00 – 13:00 hod.

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a dvě ? Součet zapište číslicemi.