Ochrana vlastnického práva a vybrané otázky sousedských práv - ON-LINE

Kurzem Vás provede Mgr. Michal Králík, Ph.D. - předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného na oblast věcných práv, lektor Justiční akademie České republiky, Notářské komory a České advokátní komory, pravidelně publikuje v odborných periodikách. Je autorem a spoluautorem řady monografií a komentářů.

Základní info

Cílem semináře je seznámit účastníky s vybranými otázkami věcných práv se zaměřením na ochranu vlastnického práva a vybrané otázky tzv. sousedských práv v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu v těchto oblastech:
* 1) Ochrana vlastnického práva
- ochrana vlastnického práva – typologie žalob
- ochrana vlastnictví a přechodná ustanovení občanského zákoníku
- vindikační vlastnická žaloba (předpoklady použití a procesní souvislosti)
- negatorní žaloba (předpoklady použití)
- určovací procesní žaloba (předpoklady jejího použití a její přesah do konkrétních institutů – společné jmění manželů, podílové spoluvlastnictví, institut přestavku, nesprávné katastrální zápisy apod.)
- tzv. určovací žaloby mající základ v hmotněprávních ustanoveních občanského zákoníku
* 2) Sousedská práva (vybrané otázky)
- sousedská práva a imise
- vstup na cizí pozemky v režimu sousedských práv
- užívání cizího prostoru
* 3) V případě zůstatku času – diskuse nad praktickými problémy oblasti věcných práv podle požadavků účastníků semináře

Ochrana vlastnického práva a vybrané otázky sousedských práv - ON-LINE

Vybraný termín:

8.8.2022  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2 305 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.