Ochrana přírody a krajiny

Základní info

Obsah semináře:
  • Vývoj ochrany přírody a krajiny v České republice.
  • Oblasti ochrany přírody a krajiny dle jednotlivých zákonů (zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zák. č. 78/2004 Sb. o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, zák. č. 100/2004 Sb. o obchodování s ohroženými druhy, č. 162/2003 Sb. o podmínkách provozování zoologických zahrad).
  • Evropská legislativa v ochraně přírody a krajiny.
  • Metodické pokyny, odborné normy a jiná podzákonná pravidla týkající se ochrany přírody a krajiny.
  • Ochrana přírody a neziskové organizace (spolupráce s orgány ochrany přírody, podávání podnětů, účast ve správních řízeních týkajících se ochrany přírody a krajiny).
  • Právo na informace o životním prostředí (zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí).
  • Ochrana přírody a krajiny podle jednotlivých oblastí (jak postupovat při kácení dřevin: povolování kácení dřevin obecními úřady. jak postupovat při stavební činnosti: závazná stanoviska k zásahu do významných krajinných prvků, izolace bytových domů versus rorýsi a netopýři, stavební práce a terénní úpravy v okolí dřevin, ve vodních tocích a v chráněných územích. ochrana přírody a rekreační činnost: pořádání sportovních či zájmových akcí. ochrana přírody a zemědělství: aplikace hnojiv a pesticidů, hospodaření v chráněných územích).
  • Konkrétní případy porušení ochrany přírody a krajiny a jejich řešení.

Ochrana přírody a krajiny

Vybraný termín:

22.4.2021  Praha

Cena
1990 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a deset ? Součet zapište číslicemi.