Ochrana osobních údajů v personalistice

kurz

Základní info

Kurz je určen pro zástupce správců a zpracovatelů osobních údajů a dále pro všechny personalisty, kteří zpracovávají osobní údaje zaměstnanců.

Základem je výklad požadavků NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“, a adaptačního zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v oblasti osobních údajů zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků. Dále se účastníci kurzu seznámí se stanovisky Úřadu pro ochranu osobních údajů, praktickými zkušenostmi a minimálními požadavky pro prokázání souladu s GDPR.

Cílem je pochopit proces zabezpečení osobních údajů, se zaměřením na důležité oblasti a naučit se pracovat s osobními údaji tak, aby byla splněna zákonná povinnost.

 

Program školení:

  • GDPR a zákon č. 110/2019 Sb. – úvod, základní pojmy
  • Zákonnost zpracování osobních údajů v oblasti personalistiky
  • Postavení správce a zpracovatele v oblasti personalistiky
  • Povinnosti správce a zpracovatele v rámci zpracování osobních údajů zaměstnanců
  • Posílení práv zaměstnanců a rodinných příslušníků
  • Prokázání souladu s GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb. – minimální požadavky v oblasti personalistiky
  • Praktické zkušenosti a stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů v oblasti personalistiky

 

Po absolvování kurzu účastník obdrží Osvědčení o absolvování kurzu.

Ceny jsou uvedeny bez DPH včetně studijních materiálů.

Podmínkou kurzu je účast minimálně 3 uchazečů. Po domluvě lze provést individuální školení, cena školení po domluvě s vedením.

Ochrana osobních údajů v personalistice

Vybraný termín:

1.10.2020  Mělník

Cena
2100 Kč

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a osm ? Součet zapište číslicemi.