Ochrana osobních údajů - GDPR - pro personalisty -in-house (1 den)

Základní info

Vedení osobní agendy zaměstnance po 25.5.2018

Na co nezapomenout ve vztahu ke GDPR

obsah osobního spisu a ochrana dat zaměstnanců

 

Seminář přináší zásadní informace ochraně informací fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů ("Nařízení") neboli General Data Protection Regulation ("GDPR").

Práva fyzických osob nařízení posiluje a subjekty, které jejich osobní údaje zpracovávají, budou muset vynaložit veškerou odbornou péči na eliminaci rizik spojených se zneužitím, neoprávněným přístupem nebo neoprávněným zveřejněním osobních údajů.

PRAVIDLA DLE NAŘÍZENÍ RADY EU 2016/679

JAK VŠE SPRÁVNĚ NASTAVIT A ZABEZPEČIT

DALŠÍ INFORMACE Z NAŠEHO WEBU

 

  • Problematika osobních údajů zaměstnanců v roce 2018 - GDPR
  • Principy rovnováhy mezi oprávněnými zájmy zaměstnance a zaměstnavatele – základní zásady a regulace
  • Souhlas zaměstnance jako nejdůležitější kritérium, kdy není souhlas nezbytný – plnění smlouvy, zákonné povinnosti, oprávněný zájem
  • Obsah osobního spisu co do obsahu a délky uchovávání pro potřeby zaměstnavatele
  • Identifikace zaměstnance, problematika utajení výše mzdy zaměstnance

 

Další body obsahu jsou volně ke stažení v rámci podkladových materiálů.

 

PRO KOHO JE URČEN: 

Pro všechny zájemce o problematiku pracovního práva, tj. zejména personalistům, mzdovým účetním, vedoucím zaměstnancům ale dalo by se říci většině řídícího personálu firmy.

ČAS: 1denní seminář od 09:00 - do 16:00

POŽADAVKY: bez podmínek

MÍSTO: dle požadavku objednavatele nebo v provozovně ELUKA s platným servisem

PROVOZOVNA: ELUKA , Písecká 904, 386 01 Strakonice (vedle Mountfieldu)

 

DALŠÍ INFORMACE: 

LEKTOR JE OVĚŘENÝM PRAKTIKEM PRACOVNÍHO PRÁVA - NEVÁHEJTE

Všechny reservace jsou nejdříve ověřeny z hlediska dostupnosti. Faktura je vystavena až v případě skutečné realizace semináře.

Ochrana osobních údajů - GDPR - pro personalisty -in-house (1 den)

Vybraný termín:

 Jihočeský kraj

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a deset ? Součet zapište číslicemi.