Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích

Základní info

Z obsahu semináře:
* Poskytování dotace podle malých rozpočtových pravidel (dotační programy; nastavení hodnotících kritérií; žádost; nevyhovění žádosti; smlouva o poskytnutí dotace)
* Lze se bránit samotnému neposkytnutí dotace?
* Obsah smluv o poskytnutí dotace (povinný obsah; dobrovolný obsah)
* Finanční kontrola dotace
* Pozastavení (nevyplacení/krácení) přiznané dotace nebo její části
* Spory ze smluv o poskytnutí dotace
* Dobrovolné přijetí opatření k nápravě a vrácení dotace
* Porušení rozpočtové kázně (odvod; penále; obrana proti platebnímu výměru; prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a penále)
* Vázanost správce daně stanovisky ÚOHS, ne bis in idem
* Odpovědnost poskytovatele za vadné poučení příjemce
* Prostředky právní ochrany v České republice (úvodní přehled: kontrolní činnost, správní řízení, správní žaloby, ústavní stížnost)

Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích

Vybraný termín:

3.6.2021  Praha

Cena
2305 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a osm ? Součet zapište číslicemi.