Obchodněprávní judikatura za poslední půlrok - ON-LINE

Kurzem Vás provede JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. - odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Základní info

Seminář se zaměří na rozhodnutí z následujících oblastí:
* obchodní korporace a obchodní rejstřík
- obecné otázky
- společnost s ručením omezeným
- akciová společnost
- družstvo
* smluvní a závazkové právo
- určitost, platnost, účinnost, obsah a výklad právního jednání
- vznik, změna a zánik závazku
- zajištění a utvrzení dluhu
- náhrada škody
- koupě, dílo, nájem
* vybrané související právní oblasti

Obchodněprávní judikatura za poslední půlrok - ON-LINE

Vybraný termín:

8.4.2024  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena
2 471 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a jedna ? Součet zapište číslicemi.