O smrti a umírání

seminář

Základní info

Obsah semináře:

 • Podpůrná psychosociální péče v nemocnici i mimo ni 

 • Psychologické aspekty umírání

 •  Systém sociálních dávek k zajištění péče v terminálním stavu

 • Práce s onkologicky nemocným v terminálním stádiu v terapeutické skupině a skupinových programech

 •  Terénní sociální a zdravotní

 • Paliativní léčba a péče 

 • služby pro umírající

 • Relaxace jako prevence syndromu vyhoření při práci s terminálně nemocnými

 • Následná a hospicová péče

 • Komunikace s pacientem a rodinou v terminálním stádiu

  Akreditace ČAS a MPSV

O smrti a umírání

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.