Nový stavební zákon v rozsahu stavební právo hmotné, vybrané činnosti ve výstavbě, povinnosti osob zúčastněných ve výstavbě, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a nové prováděcí vyhlášky

Kurzem Vás provede Ing. Marcela Pavlová - do října 2021 náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj, spolupodílela se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu a na novém stavebním zákonu, zkušební komisařka pro zvláštní část zkoušek odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění

Základní info

Odborný program semináře:
* Výběr aktuálních legislativních novinek
* Problematika nového stavebního zákona v rozsahu:
- přechodná ustanovení – výběr
- základní pojmy stavebního řádu – výběr
- kategorizace staveb – drobné, jednoduché, vyhrazené, ostatní
- organizace a výkon veřejné správy – Dopravní a energetický stavební úřad, krajský stavební úřad, obecní úřady, součinnost orgánů veřejné správy
- stavební právo hmotné – požadavky na výstavbu, požadavky na výrobky pro stavby, výjimky z požadavků na výstavu, vybrané činnosti ve výstavbě, obsah dokumentace
- povinnosti osob při přípravě, provádění, užívání a odstraňování staveb, zařízení a terénních úprav – stavebník, projektant, zhotovitel, stavbyvedoucí, stavební dozor, stavební deník, vlastník stavby, vlastník technické infrastruktury
- mimořádné postupy – mimořádné opatření, obnova stavby
- kontrola a opatření k nápravě (stavební kontrola, vstupy na pozemek a do stavby, zakazující opatření, opatření k nápravě, provedení opatření k nápravě, opatření na sousedním pozemku nebo stavbě)
* Obsah a rozsah vyhlášky o požadavcích na výstavbu
* Obsah a rozsah vyhlášky o dokumentaci staveb
* Obsah a rozsah vyhlášky o provedení některých ustanovení stavebního zákona
* Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Nový stavební zákon v rozsahu stavební právo hmotné, vybrané činnosti ve výstavbě, povinnosti osob zúčastněných ve výstavbě, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a nové prováděcí vyhlášky

Vybraný termín:

19.9.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2 553 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a deset ? Součet zapište číslicemi.