NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON - povolování staveb podle nového stavebního zákona

kurz

Základní info

Dlouho připravovaná rekodifikace veřejného stavebního práva je ve finále. V současné době zcela nový stavební zákon postupně nabývá účinnosti a již je také dvakrát změněn. Cílem semináře je objasnit účastníkům, které stavby budou podléhat povolení, který úřad bude povolení vydávat a jakým způsobem stavební úřad povede řízení. Ve zkratce „co-kdo-jak“.
Účastníci budou informováni o rozdělení staveb na drobné - jednoduché – ostatní – vyhrazené, o rozdílné příslušnosti a způsobu povolování a užívání staveb podle jednotlivých druhů. Nový stavební zákon vytváří novou soustavu stavebních úřadů a přináší bližší úpravu činnosti dotčených orgánů. Končí rozdělení stavebních úřadů na obecné/speciální/vojenské/jiné stavební úřady. Mění se kvalifikační požadavky na úředníky. Krajský stavební úřad bude v mnoha případech rozhodovat prvostupňově. Zřizuje se Dopravní a energetický stavební úřad - zcela nový státní stavební úřad s celostátní působností pro povolování vyhrazených staveb.
S naplněním cíle jedna stavba – jeden úřad – jedno povolení souvisí další změny v redukci současných forem povolení.
Program semináře:
•    Rozdělení staveb na drobné, jednoduché, vyhrazené a ostatní
•    Režim staveb u jednotlivých druhů staveb
•    Nová soustava stavebních úřadů (MMR, MPO, MD, Dopravní a energetický stavební úřad, krajské stavební úřady, obecní stavební úřady, jiné stavební úřady)
•    Úkony před zahájením řízení (předběžná informace, úkony dotčených orgánů, vyjádření vlastníka veřejné dopravní a technické infrastruktury)
•    Průběh řízení (náležitosti žádosti, účastníci řízení, námitky účastníků a připomínky veřejnosti, vyjádření stavebníka, posuzování záměru)
•    Povolení (lhůta pro vydání, náležitosti povolení, platnost, přechod povolení, změna a zrušení povolení)
•    Zrychlené řízení a rámcové povolení

Seminář je určen zejména zaměstnancům obecních, městských a krajských stavebních úřadů, zástupcům dotčených orgánů, autorizovaným architektům či inženýrům i odborné veřejnosti.

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON - povolování staveb podle nového stavebního zákona

Vybraný termín:

10.12.2024  Jihomoravský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Jihomoravský kraj
Tento termín

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.