Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Novinky v obchodních korporacích - analýza aktuální„korporační“ judikatury - ON-LINE

Kurzem Vás provede JUDr. Petr Šuk - místopředseda Nejvyššího soudu ČR, specializuje se na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu.

Základní info

Seminář bude věnován (mimo jiné) i judikatuře řešící
* péči řádného hospodáře
* postavení a povinnosti členů statutárních orgánů
* odměňování členů volených orgánů
* převody a nabývání podílů
* práva společníků
* akcionářské dohody
* přezkum platnosti usnesení valné hromady
* svolání a rozhodování valné hromady a jediného společníka
* pravidla pro rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů
* jednání za obchodní korporace, včetně otázek spojených s ustanovením opatrovníka
* zápisy do obchodního rejstříku
* atd.

Novinky v obchodních korporacích - analýza aktuální„korporační“ judikatury - ON-LINE

Vybraný termín:

17.1.2022  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2057 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a sedm ? Součet zapište číslicemi.