Novelizace zákoníku práce v roce 2023 - ON-LINE

Kurzem Vás provede Prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. - lektor, konzultant na pracovněprávní vztahy a HR, profesor pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě UK v Brně a v Praze. Je členem Legislativní rady vlády, vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy Univerzity a členem redakční rady mnoha českých i mezinárodních odborných právnických časopisů. Působí jako zprostředkovatel a rozhodce v kolektivních pracovněprávních sporech.. Publikoval dosud více než 100 odborných statí a publikaci v národních i mezinárodních právnických titulech. Pravidelně se účastní odborných konferencí a diskuzních pořadů věnovaných personálním vztahům. Dříve působil jako náměstek pro legislativu Ministerstva práce a sociálních věcí, kde řídil práce na klíčových novelizacích pracovněprávních předpisů a dále jako náměstek pro státní službu na Ministerstvu vnitra. Bylo mu uděleno ocenění Právník roku 2018 za Pracovní právo

Základní info

Program semináře:
* Úvodní shrnutí změn pracovněprávních předpisů
* Požadavky transponovaných Směrnic EP
* Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele o pracovních podmínkách
* Právo na úpravu pracovních podmínek při péči o jiné osoby
* Řešení osobních překážek v práci
* Skloubení péče a výkonu práce
* Flexibilní rozvrhování pracovní doby
* Práce na dálku, homeworking, včetně úhrady nákladů
* Práce na dálku u dohod
* Elektronické sjednávání smluv se zaměstnancem
* Elektronické doručování písemností
* Zásadní změny v dohodách o pracích konaných mimo pracovních poměr
* Rozvrhování pracovní doby, překážky v práci, příplatky a dovolená u dohod
* Další legislativní novinky v pracovním právu
* Řešení modelových situací z praxe
* Další aktuální informace, diskuze, odpovědi na dotazy

Novelizace zákoníku práce v roce 2023 - ON-LINE

Vybraný termín:

12.6.2023  Online Upřesnující informace k termínu

Cena
2 140 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.