Novela zákoníku práce účinná od 1.1.2018 - 2.část

kurz

Základní info

Novela zákoníku práce účinná od 1. 1. 2018 je koncepčního charakteru. Dotýká se základních oblastí pracovněprávních vztahů, jako je např. dovolená, pracovní doba, povinnosti zaměstnavatelů apod. Seminář se bude zabývat těmito otázkami. Účastníci budou mít přitom možnost se s nimi podrobně seznámit i řešit problémy s nimi spojené. Novela zákoníku práce účinná od 1. 1. 2018 je koncepčního charakteru. Dotýká se základních oblastí pracovněprávních vztahů, jako je např. dovolená, pracovní doba, povinnosti zaměstnavatelů apod. Seminář se bude zabývat těmito otázkami. Účastníci budou mít přitom možnost se s nimi podrobně seznámit i řešit problémy s nimi spojené.
On-line seminář je určen:
personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, odborovým funkcionářům a všem ostatním, kteří v rámci svých pracovních povinností řeší personální záležitosti
Cílem on-line semináře:
Po absolvování dvoudílného semináře budete mít ucelený přehled o aktuálních předpisech a změnách platných pro rok 2018. Budete připraveni je aplikovat do praxe.
Obsah on-line semináře:
Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce – technické úpravy a nové vymezení.
Překážky v práci na straně zaměstnance – návraty do zaměstnání.
Dovolená zaměstnanců – nová – upravená pravidla pro nárok na dovolenou, dodatková dovolená, pravidla pro převody dovolené zaměstnance do následujícího kalendářního roku, čerpání dovolené ve svátek, překážky v práci a dovolená, krácení dovolené za neomluvené absence 1 = 1.
Pracovní podmínky zaměstnanců pečujících o dítě – nezbytnost písemného zdůvodnění vážných provozních důvodů při odmítnutí zkrácení pracovní doby nebo jiné vhodné úpravy pracovní doby zaměstnanci zaměstnavatelem,
Potvrzení o průběhu zaměstnání – technická úprava.
Práce z domova – zásadní nové vymezení práv a povinností zaměstnavatele a zaměstnance.
Doručování písemností zaměstnavatelem zaměstnanci – místo/místa doručování písemností, nová úložní doba písemností.
Šikana, stres a diskriminace na pracovišti (nové povinnosti zaměstnavatelů)
Novela zákoníku práce účinná od 1. 1. 2018 je koncepčního charakteru. Dotýká se základních oblastí pracovněprávních vztahů, jako je např. dovolená, pracovní doba, povinnosti zaměstnavatelů apod. Seminář se bude zabývat těmito otázkami. Účastníci budou mít přitom možnost se s nimi podrobně seznámit i řešit problémy s nimi spojené. Novela zákoníku práce účinná od 1. 1. 2018 je koncepčního charakteru. Dotýká se základních oblastí pracovněprávních vztahů, jako je např. dovolená, pracovní doba, povinnosti zaměstnavatelů apod. Seminář se bude zabývat těmito otázkami. Účastníci budou mít přitom možnost se s nimi podrobně seznámit i řešit problémy s nimi spojené.
On-line seminář je určen:
personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, odborovým funkcionářům a všem ostatním, kteří v rámci svých pracovních povinností řeší personální záležitosti
Cílem on-line semináře:
Po absolvování dvoudílného semináře budete mít ucelený přehled o aktuálních předpisech a změnách platných pro rok 2018. Budete připraveni je aplikovat do praxe.
Obsah on-line semináře:
Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce – technické úpravy a nové vymezení.
Překážky v práci na straně zaměstnance – návraty do zaměstnání.
Dovolená zaměstnanců – nová – upravená pravidla pro nárok na dovolenou, dodatková dovolená, pravidla pro převody dovolené zaměstnance do následujícího kalendářního roku, čerpání dovolené ve svátek, překážky v práci a dovolená, krácení dovolené za neomluvené absence 1 = 1.
Pracovní podmínky zaměstnanců pečujících o dítě – nezbytnost písemného zdůvodnění vážných provozních důvodů při odmítnutí zkrácení pracovní doby nebo jiné vhodné úpravy pracovní doby zaměstnanci zaměstnavatelem,
Potvrzení o průběhu zaměstnání – technická úprava.
Práce z domova – zásadní nové vymezení práv a povinností zaměstnavatele a zaměstnance.
Doručování písemností zaměstnavatelem zaměstnanci – místo/místa doručování písemností, nová úložní doba písemností.
Šikana, stres a diskriminace na pracovišti (nové povinnosti zaměstnavatelů)

Novela zákoníku práce účinná od 1.1.2018 - 2.část

Vybraný termín:

 ONLINE

Cena
490 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.