Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

NOVÉ MÍSTNÍ POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD (v souvislosti s jejich zavedením novou OZV a následným vybíráním nebo vymáháním) - online kurz

Kurzem Vás provede JUDr. Alena ŠNEBERKOVÁ

Základní info

2020 Sb., o právu na digitální služby - v reakci na zrušený § 16 zákona o místních poplatcích).


Program:

  • Aktuality – přehled změn provedených zákonem č. 278/2019 Sb., zákonem č. 543/2020 Sb. a zákonem č. 609/2020 Sb.
  • Komplexní výklad nových poplatků za komunální odpad (včetně seznámení s názory MF na procesní změny – využití stížnosti, otázka nezletilců jako poplatníků apod.).
  • Rozlišení mezi poplatkem za obecní systém odpadového hospodářství a poplatkem za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (zejména pokud jde o rozdíly v procesním postupu správce poplatku při vyměřovacím řízení, v placení poplatku, v předmětu zpoplatnění, v osvobození).
  • Výklad ostatních poplatků (s vyšším důrazem na nový poplatek z ubytování ve vztahu k posledním zkušenostem).
  • Náležitosti OZV podle nové právní úpravy (povinné a nepovinné náležitosti).
  • Jednotlivé fáze postupu správce poplatku v poplatkovém řízení formou otázek a odpovědí.
  • Prominutí poplatku a sankce.
  • Shrnutí, diskuse, dotazy a výměna zkušeností.
S ohledem na využití tzv. on-line seminářů, je součástí semináře kompletní písemný materiál, do kterého jsou zapracovány i současné výsledky diskuzí mezi obcemi a kraji, včetně názorů Ministerstva financí na výše uvedené změny (např. u poplatku za komunální odpad otázka rozsahu zpoplatnění bytových domů nebo nemovitostí zahrnujících byt jako jsou např. hrady, fary, muzea, podnikové rekreační objekty apod.).
Seminář je určen pro pracovníky obecních i krajských úřadů, kteří provádí výkon správy místních poplatků nebo se spolupodílí na přípravě a zpracování obecně závazných vyhlášek. Velká část semináře bude zaměřena na nový poplatek z pobytu a poplatků za komunálního odpad, včetně procesních ustanovení, a to jak v zákoně o místních poplatcích, tak i v daňovém řádu.

UPOZORNĚNÍ:
Školení je nutné mít uhrazeno nejpozději den před konáním kurzu.
Po úhradě školení obdržíte přístupové údaje, kterými se budete moci ke kurzu připojit.

NOVÉ MÍSTNÍ POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD (v souvislosti s jejich zavedením novou OZV a následným vybíráním nebo vymáháním) - online kurz

Vybraný termín:

14.10.2021  Jihomoravský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a dvě ? Součet zapište číslicemi.