Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Nemovitosti - věcná práva - oceňování a smlouvy pro přípravu a realizaci včetně daňových otázek

Kurzem Vás provede Ing. Jiří BLAŽEK

Základní info

Vymezení nemovitosti dle Občanského zákoníku. Věcná práva, věcná práva k cizím věcem, jednotky. Stavby na cizích pozemcích. Věcná břemena a služebnosti, reálná břemena. Které nemovitosti a stavby se zapisují do katastru nemovitostí.
Nemovitosti a daně (DPH, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovité věci). Ocenění nemovitostí. Nemovitosti, jejich součásti a příslušenství. Věci hmotné a nehmotné, movité a nemovité, zastupitelné a hromadné. Absolutní majetková práva k nemovitostem.
Inženýrské sítě, vodovody, kanalizace, energetická či jiná vedení a jejich provozní součásti, posouzení dle zvyklosti.
Pozemní komunikace, jejich součásti a příslušenství. Druhy smluv k nemovitostem, stavbám a ostatním dlouhodobým hmotným movitým věcem, převod a přechod práv. Smluvní ujednání nutná u nemovitostí při různých podmínkách převodu a přechodu (zpětná koupě, předkupní právo, atd.).
Vstupní ceny, reálné hodnoty, obvyklá cena. Ochrana vlastnického práva, omezení vlastnického práva, ve stavebním řízení. Novela stavebního zákona a nemovitosti. Diskuse, dotazy.

Nemovitosti - věcná práva - oceňování a smlouvy pro přípravu a realizaci včetně daňových otázek

Vybraný termín:

14.10.2021  Jihomoravský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a osm ? Součet zapište číslicemi.