Náhrada škody v pracovním právu

Kurzem Vás provede Mgr. Michal Vrajík

advokát specializovaný na pracovní právo, doporučovaný mezinárodními asociacemi Chambers and Partners a Who´s Who Legal, člen Sekce pro pracovní právo…

Základní info

SEMINÁŘ NEZAHRNUJE TÉMA ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ

PRO

Určeno pro všechny pracovníky řešící v praxi oblast náhrady škody, zejména tedy statutární orgány, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, pracovníky personálních (HR) oddělení a pro mzdové účetní.

CÍL

Seminář je zaměřen na oblast náhrady škody v pracovněprávních vztazích s výjimkou odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Jde o oblast dynamickou, ke které existuje rozsáhlá soudní judikatura i praxe. 
Ať už jde o obecnou povinnost nahradit škodu, náhradu schodku na svěřených hodnotách či náhradu za ztrátu svěřených věcí, nebo na druhé straně třeba o náhradu újmy způsobené šikanou, nerovným zacházením či o náhradu škody na odložených věcechdopravních prostředcích, ukradených věcech apod., pro každého podnikového právníka, vedoucího pracovníka, personalistu i mzdovou účetní je dobré vědět, kdo, komu, kdy a v jaké výši je povinen škodu nahradit. Seminář je postaven na praktických případech jak z judikatury, tak z vlastní advokátní praxe lektora. Právě vzhledem ke zkušenostem lektora je do semináře zařazena též pasáž věnovaná praktickému procesu náhrady škody, od výzvy a uznání dluhu přes možnosti započtení či uzavření dohody o srážkách ze mzdy, až po vymáhání náhrady soudní cestou. Účastníci si ze semináře odnesou podrobnou znalost oblasti náhrady škody a jednotlivých případů, v nichž je zaměstnanec nebo zaměstnavatel povinen nahradit druhé straně škodu.

OBSAH

 • Náhrada škody způsobené zaměstnancem
  • Obecná povinnost nahradit škodu – podmínky, limity a příklady
  • Náhrada škody při porušení prevenční povinnosti – podmínky, limity a příklady
  • Schodek na svěřených hodnotách včetně společné odpovědnosti za schodek – podmínky, limity a příklady
  • Ztráta svěřených věcí – podmínky, limity a příklady
 • Náhrada škody způsobené zaměstnavatelem
  • Obecná povinnost nahradit škodu – podmínky, limity a příklady
  • Náhrada škody vzniklé při odvracení hrozící škody – podmínky, limity a příklady
  • Ztráta svěřených věcí – podmínky, limity a příklady
 • Náhrada škody ve zvláštních případech
  • Předsmluvní odpovědnost
  • Nerovné zacházení, diskriminace, šikana, mobbing, bossing
  • Bezdůvodné obohacení a náhrada škody
 • Praktický postup, jak vymáhat náhradu škody, možnosti a alternativy
  • Projednání škody se zaměstnancem a s odborovou organizací
  • Uznání dluhu a splátkový kalendář
  • Započtení
  • Srážky ze mzdy
  • Soudní vymáhání

METODY

Výklad právní úpravy s uvedením případů z judikatury, z vlastní praxe lektora a modelových příkladů. Poskytnutí praktických doporučení a odpovědi na otázky účastníků k tématu semináře.

Náhrada škody v pracovním právu

Vybraný termín:

24.5.2024  Praha 2 Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Praha 2
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a dvě ? Součet zapište číslicemi.