Náhrada škody v podnikání - ON-LINE

Kurzem Vás provede JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M. - odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 na návrh Jednoty českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Základní info

Seminář se postupně zaměří na následující okruhy:
* relevantní obecné otázky
- pojetí škody / újmy / škody na věci / předvídatelnost škody
- objektivní vs. subjektivní odpovědnost
- příčinná souvislost (včetně alternativní kauzality)
- rozsah a způsob náhrady
- meze dovolenosti (předem) vyloučit / limitovat právo na náhradu újmy
- spoluzpůsobení škody poškozeným
- promlčení práva na náhradu
* kontraktní vs. deliktní odpovědnost (vs. úmyslné jednání proti dobrým mravům)
- vymezení, předpoklady, důsledky, souběh nároků
- rozdílný režim náhrady při zásahu do absolutního vs. jiného práva poškozeného / čistá ekonomická újma a její náhrada
- náhrada škody způsobené porušením smluvní povinnosti třetí osobě, která není stranou smlouvy
- náhrada škody způsobené jednatelem, zaměstnancem či jinou osobou, kterou smluvní strana použila k plnění svého závazku (subdodavatelem) / při své činnosti
* podrobně ke škodě způsobené
- nepoctivostí při jednání o smlouvě (culpa in contrahendo)
- vadou výrobku (product liability)
- provozní činností / provozem zvláště nebezpečným
- na věci vnesené / odložené
* další relevantní otázky

Náhrada škody v podnikání - ON-LINE

Vybraný termín:

12.9.2022  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2223 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a osm ? Součet zapište číslicemi.