Mimořádné vydržení a služebnosti - ON-LINE

Kurzem Vás provede Mgr. Michal Králík, Ph.D. - předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného na oblast věcných práv, lektor Justiční akademie České republiky, Notářské komory a České advokátní komory, pravidelně publikuje v odborných periodikách. Je autorem a spoluautorem řady monografií a komentářů.

Základní info

Program semináře:
* Mimořádné vydržení
- srovnání institutu vydržení podle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb.
- základní intertemporální otázky spojené s vydržením
- význam a podstata mimořádného vydržení
- východiska a předpoklady mimořádného vydržení
- typové případy mimořádné vydržení
- jednotlivá významná rozhodnutí Nejvyššího soudu k problematice mimořádného vydržení
- současná judikatura Ústavního soudu k mimořádnému vydržení
* Služebnosti (základní otázky ve vazbě na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR)
- podstata úpravy v zákoně č. 89/2012 Sb.
- zřizování služebností smluvně a rozhodnutím soudu (předpoklady a dosah)
- služebnosti a použitelnost ustanovení závazkového práva (§ 11 zákona č. 89/2012 Sb.
- obsah a rozsah služebností
- zrušení a zánik služebností (ex lege a rozhodnutím soudu)
- jednotlivá významná rozhodnutí Nejvyššího soudu k problematice služebností

Mimořádné vydržení a služebnosti - ON-LINE

Vybraný termín:

6.11.2024  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena
2 636 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a jedna ? Součet zapište číslicemi.