Matrika včetně informací o navrhované právní úpravě v této oblasti - ON-LINE

Kurzem Vás provede JUDr. Jana Hálová - dlouholetá pracovnice oddělení státního občanství a matrik ústředního orgánu státní správy, dlouholetá lektorka a zkušební komisařka Institutu pro místní správu

Základní info

Program semináře:
* Úvod - historie, platná právní úprava
* Působnost na úseku matrik
* Matrika, matriční kniha
* Provádění zápisů do matričních knih, způsob, místo lhůty
* Dodatečné zápisy, dodatečné záznamy, opravy chyb
* Sbírka listin – pojem, vedení, nahlížení, potvrzení
* Příslušnost ve věcech matričních
* Matrikář, způsob ověřování způsobilosti k výkonu funkce matrikáře
* Zápisy matričních událostí (narození, manželství, RP a úmrtí), podklady k zápisu; změna pohlaví
* Zvláštní matrika
* Archivace matričních knih a sbírek listin
* Matriční doklad, doslovný výpis, vydávání, nahlížení, okruh oprávněných osob /osvojení/matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem
* Postup při zasílání matričních dokladů do ciziny, výměna matrik
* Obnovení matriční knihy a sbírky listin
* Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a ke vstupu do registrovaného partnerství
* Osvědčení k církevnímu sňatku
* Přestupky na úseku matrik
* Správní poplatky na úseku matrik

Matrika včetně informací o navrhované právní úpravě v této oblasti - ON-LINE

Vybraný termín:

25.5.2023  Online Upřesnující informace k termínu

Cena
1 892 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a šest ? Součet zapište číslicemi.