Legislativa platebního styku a regulace FinTech společností (včetně významných novel příslušných předpisů a licenční metodiky)

Kurzem Vás provede JUDr. Denisa Jindřichová, Ph.D. - hlavní právník pro správní řízení v České národní bance, dlouhodobě se zabývá problematikou legislativy platebního styku a peněžního oběhu, regulací, licencováním a dohledem v této oblasti, výkladem právních předpisů platebního styku a inovativními formami placení. Intenzivněji se též věnovala problematice kybernetické bezpečnosti a problematice kolektivního investování nebo regulací spotřebitelského úvěru. Aktuálně se věnuje aktivní aplikaci práva finančního trhu na Sekci licenčních a sankčních řízení ČNB. Vystupuje na odborných konferencích v tuzemsku i v zahraničí k aktuálním otázkám platebního styku a příležitostně přispívá do odborného tisku. Je spoluautorkou komentáře k problematice tzv. bankovních smluv v kontextu nového občanského zákoníku. Působí rovněž jako externí lektor na Právnické fakultě UK v Praze a Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Je členkou rozkladové komise MF ČR.

Základní info

Program semináře:
* Prameny práva platebního styku
* Principy zákona o platebním styku
* Porovnání starého a aktuálního zákona o platebním styku
* Vybrané novely zákona o platebním styku a příslušných vyhlášek
* Licenční metodika
* Nové platební služby a nový poskytovatel dynamické směny měn (DCC)
* Ochrana spotřebitele v platebním styku
* Příslušné evropské předpisy
* Související Obecné pokyny EBA (zejm. s ohledem na zabezpečení plateb/platebních systémů)
* Co přináší MiCA nařízení pro úvěrové instituce

Legislativa platebního styku a regulace FinTech společností (včetně významných novel příslušných předpisů a licenční metodiky)

Vybraný termín:

20.11.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2 636 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a devět ? Součet zapište číslicemi.