Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE

Kurzem Vás provede Adam Kučínský - ředitel odboru regulace Národního úřadu pro kybernetickou informační bezpečnost, jeho hlavní činností je identifikace povinných osob podle zákona o kybernetické bezpečnosti, implementace a výklad tohoto zákona a regulatorního rámce

Základní info

Osnova semináře:
* Seznámení s rámcem kybernetické bezpečnosti v ČR
- Úvod do problematiky, základní pojmy
- Základní dokumenty na národní úrovni
- Dohledová pracoviště v ČR, jejich role a rozdělení gesce v kyberprostoru
- Důvody pro řešení kybernetické bezpečnosti z úrovně státu
- Směrnice EU o bezpečnosti sítí a informací (NIS) a povinnosti z ní vyplývající
* Zákon o kybernetické bezpečnosti (ZKB) a povinné osoby
- Struktura povinných osob a jejich povinnosti
- Poskytovatelé služeb elektronických komunikací - definice, určení, povinnosti
- Významná síť - definice, určení, povinnosti
- Kritická informační infrastruktura - definice, určení, povinnosti
- Významné informační systémy - definice, určení, povinnosti
- Provozovatelé základních služeb – definice, určení, povinnosti
- Poskytovatelé digitálních služeb – definice, určení, povinnosti
* ZKB – povinnosti a jejich změny zavedené novelami
- Přehled povinností podle ZKB s důrazem na změny zavedené novelami v roce 2017
- Provozovatel informačního/komunikačního systému
- Úprava dodavatelských vztahů – bezpečnostní pravidla ve smlouvách
- Přestupky a sankce ze ZKB
* Hodnocení dopadu narušení bezpečnosti informací v informačních a komunikačních systémech
- Dopad narušení bezpečnosti informací na organizaci
- Určení kritických služeb a činností
- Stanovení rozsahu systému řízení bezpečnosti informací v souladu se ZKB
* Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti
- Organizační a technická bezpečnostní opatření podle vyhlášky
- Požadavky na dokumentaci
* Kontrola dodržování povinností podle ZKB
- Proces auditu/kontroly ze strany dozorového orgánu
- Nejčastější problémy a zjištění
* Diskuze a dotazy

Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE

Vybraný termín:

13.10.2021  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2223 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a dvě ? Součet zapište číslicemi.