Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti

Kurzem Vás provede JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. - působí jako vedoucí praxe IT práva a litigací v mezinárodní advokátní kanceláři Kinstellar v Praze. Ve své praxi se zaměřuje zejména na řešení sporů, obchodní právo a IT právo. V rámci IT práva se specializuje zejména na strukturování komplexních projektů, akvizic IT společností, softwarové právo, otázky elektronické kontraktace, odpovědnosti na internetu, ochrany osobních údajů, kyberbezpečnosti a právní úpravu on-line marketingu. Je garantem výuky právních předmětů na Fakultě informačních technologií ČVUT a garantuje též modul práva IT na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V minulosti vedl též kurz například na Právnické fakultě Shandong University v Číně a byl poradcem v oblasti IT na Úřadu vlády České republiky. V roce 2016 byl zařazen do seznamu inovativních právníků České republiky a je doporučován Chambers Europe pro oblast TMT. V roce 2017 byl jmenován právníkem roku pro oblast IT práva.

Základní info

Osnova semináře:
* Kybernetická bezpečnost a obecné právní předpisy
- občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, zákon o informačních systémech veřejné správy, nařízení eIDAS a související předpisy
- obsah smluvních dokumentů z pohledu ZKB
- připravovaná legislativa
* Povinnosti jednotlivých subjektů při zajištění kybernetické bezpečnosti
- poskytovatelé software, hardware, infrastruktury
- připravovaná legislativa
* Kybernetická bezpečnost a zákon o zadávání veřejných zakázek
- povaha informačního systému a volba výběru uchazeče
- přehled aktuální judikatury
- lock-ins
* Zajištění kybernetické bezpečnosti ve společnosti/organizaci
- povinnosti managementu
- compliance programy
- bezpečnost elektronických dokumentů
* Kybernetická bezpečnost a GDPR
- plnění povinností vyplývajících z GDPR
- best practices pohledy evropských dozorových orgánů
* Trestní odpovědnost v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany dat
- nejčastější skutkové podstaty – právní možnosti obrany a následky
* Diskuze a dotazy

Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti

Vybraný termín:

24.11.2021  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2 388 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a šest ? Součet zapište číslicemi.