Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti

Základní info

Osnova semináře:
* Kybernetická bezpečnost a obecné právní předpisy
- občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, zákon o informačních systémech veřejné správy, nařízení eIDAS a související předpisy
- obsah smluvních dokumentů z pohledu ZKB
- připravovaná legislativa
* Povinnosti jednotlivých subjektů při zajištění kybernetické bezpečnosti
- poskytovatelé software, hardware, infrastruktury
- připravovaná legislativa
* Kybernetická bezpečnost a zákon o zadávání veřejných zakázek
- povaha informačního systému a volba výběru uchazeče
- přehled aktuální judikatury
- lock-ins
* Zajištění kybernetické bezpečnosti ve společnosti/organizaci
- povinnosti managementu
- compliance programy
- bezpečnost elektronických dokumentů
* Kybernetická bezpečnost a GDPR
- plnění povinností vyplývajících z GDPR
- best practices pohledy evropských dozorových orgánů
* Trestní odpovědnost v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany dat
- nejčastější skutkové podstaty – právní možnosti obrany a následky
* Diskuze a dotazy

Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti

Vybraný termín:

18.5.2021  Praha

Cena
2388 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a osm ? Součet zapište číslicemi.