Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A

Kurzem vás provede

Kurzem vás provede

Kurzem vás provede

Kurzem vás provede

Základní info

Program 1. dne – 6. září 20219.00 – 12.00 hodin (1. část)
* EXEKUCE A INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ
- Zákonná úprava střetu exekuce a insolvence
- Insolvenční správce v procesním postavení oprávněného (za úpadce)
- Procesní postavení povinného po zahájení insolvenčního řízení
- Postup soudního exekutora po zahájení insolvenčního řízení
- Plnění vymožené v exekučním řízení a jeho dispozice po zahájení insolvenčního řízení
- Aktuální judikatura Ústavního soudu ČR a obecných soudů, vztahující se ke střetu exekučního a insolvenčního řízení
- Porovnání přínosů exekuce majetku dlužníka s institutem oddluženíPřednáší:Mgr. Vojtěch JAROŠ - Soudní exekutorProgram 1. dne – 6. září 202113.00 – cca 14.30 hodin (2. část)
* PRŮVODCE PROCESEM ZKOUŠKY INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE
- Žádost o vykonání zkoušky insolvenčního správce
- Další žádosti – kdy podat jakou žádost (a jak)?
- Omluva ze zkoušky (vč. následků neomluvení)
- Části zkoušky a jejich obsah
- Odpovědi na dotazy účastníkůPoznámka: tuto přednášku na téma „Průvodce procesem zkoušky insolvenčního správce“ dne 10. května 2021 od 13.00 hodin lze absolvovat jako samostatný modul pod číslem semináře 20359. Zájemce o tuto přednášku tedy není povinen účastnit se kteréhokoliv kurzu pro přípravu insolvenčních správců.Přednáší:Mgr. Eva BISTÁROVÁ - vrchní ministerský rada oddělení insolvenčního, odbor insolvenční a soudních znalců, Ministerstvo spravedlnosti ČRProgram 2. dne – 7. září 20219.00 – 16.00
* OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD A JEHO APLIKCACE V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ
- Předmět a účel OSŘ.
- Pravomoc a příslušnost soudů.
- Doručování, předběžná opatření.
- Aplikace OSŘ v insolvenčním řízení.
- Základní náležitosti civilního a insolvenčního řízení.
- Náležitosti žaloby, druhy žalob.
- Náležitosti insolvenčního návrhu, přistoupení k řízení.
- Způsobilost být účastníkem řízení a procesní způsobilost.
- Rozhodování soudu, řádné a mimořádné opravné prostředky, výkon rozhodnutí.
- Důkazní povinnost, provádění důkazů, volné hodnocení důkazů.Přednáší:Mgr. Tomáš BRAUN - Předseda senátu Vrchního soudu PrahaProgram 3. dne – 8. září 20219.00 – 16.00 hodin
* INSOLVENČNÍ ZÁKON
- Právní rámec a definice úpadku.
- Způsob řešení úpadku.
- Insolvenční rejstřík.
- Návrh na zahájení řízení.
* Projednání návrhu.
- Rozhodnutí o úpadku.
- Postavení insolvenčního správce.
- Věřitelské orgány.
- Typy pohledávek.
- Přednostní pohledávky a jejich uplatňování.
- Postavení zajištěných věřitelů.
- Uplatňování pohledávek přihláškou.
- Zpracování přihlášek a jejich přezkum.Přednáší:JUDr. Jolana MARŠÍKOVÁ - místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové, rozhoduje jako soudce ve sporné obchodní agendě a v insolvenčních věcechProgram 4. dne – 9. září 20219.00 – 16.00 hodin
* INSOLVENČNÍ ZÁKON
- Incidenční spory.
- Majetková podstata.
- Odporovatelnost v insolvenci.
- Řešení úpadku konkursem.
- Řešení úpadku oddlužením.Přednáší:JUDr. Jolana MARŠÍKOVÁ - místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové, rozhoduje jako soudce ve sporné obchodní agendě a v insolvenčních věcech

Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A

Vybraný termín:

6.9.2021 –  9.9.2021  Praha

Cena
10727 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a devět ? Součet zapište číslicemi.