Kupní smlouva v novém občanském zákoníku - ON-LINE

Kurzem vás provede

Základní info

Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek:
* struktura právní úpravy kupní smlouvy a souvisejících otázek,
* kupní smlouva vs. smlouva darovací (nesnáze spojené s určením, kdy plnění obdarovanému bezúplatné, včetně výměnku či převodu za 1 Kč),
* kupní smlouva vs. smlouva o dílo (problémy s montáží či s koupí věci, která má být teprve vyrobena),
* prodej zboží v obchodě – pojem a význam,
* forma kupní smlouvy či jejích dílčích ujednání,
* kupní cena, způsoby jejího určení, limity smluvní volnosti - neúměrné zkrácení, lichva, vznik práva na kupní cenu a jeho splatnost,
* rizika pro kupujícího plynoucí z poslední judikatury k relativní neúčinnosti právního jednání, z nové úpravy překážek povolení nezbytné cesty či dalších oblastí,
* nabytí vlastnictví na základě kupní smlouvy (včetně nabytí od neoprávněného a otázky, co má nabyvatel prověřit, aby jednal v dobré víře), přechod nebezpečí,
* podrobně k odpovědnosti za vady (s důrazem na aktuální judikaturu – limity autonomie vůle a možnosti i úskalí jejich využití, okruh nároků kupujícího, vědomé a nevědomé vady a jejich praktické dopady na reklamační lhůty, nesnáze spojené s vymezením lhůt pro uplatnění práv z odpovědnosti, revoluční změny navrhované v souvislosti s transpozicí nové směrnice EU 2019/771 o některých aspektech smluv o prodeji zboží do občanského zákoníku),
* podrobně ke koupi závodu (vymezení předmětu - prodej závodu bez určených součástí včetně dluhů, okamžik převodu vlastnického práva, účinky na jednotlivé součásti závodu, přechod dluhů a ochrana věřitelů, převod nájmu prostoru sloužícího podnikání se závodem).

Kupní smlouva v novém občanském zákoníku - ON-LINE

Vybraný termín:

24.5.2021  Praha

Cena
1975 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a deset ? Součet zapište číslicemi.