Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě

kurz

Základní info

Jedná se o základní jednodenní kurz, který se zabývá následujícími oblastmi: definicí korupce, jejími typy a negativními dopady na společnost; možnostmi, jak lze identifikovat jednotlivé případy korupce, a příčinami, které stojí za výskytem korupce; obecnými preventivními a represivními protikorupčními opatřeními; protikorupčními nástroji ve zvláštních oblastech (správní řízení, rozdělování dotací, rozdělování prostředků z fondů EU, nakládání s majetkem územních samosprávných celků, zadávání veřejných zakázek); způsoby, jakými lze zjišťovat účinnost protikorupčních opatření, a mezinárodními protikorupčními nástroji.

Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.