Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Kontroly inspektorátu práce - zákon o zaměstnanosti - povinnosti zaměstnavatele

Kurzem Vás provede Mgr. Daniel Vejsada

advokát, v rámci své praxe se věnuje mimo běžného poradenství v oblasti pracovního práva zejména zastupování klientů v soudních a správních řízeních a…

Základní info

PRO

Určeno pro personalisty, interní právníky, manažery a další osoby, které se mohou setkat s kontrolou ze strany oblastního inspektorátu práce.

CÍL

Seznámit účastníky s typickým průběhem kontroly oblastního inspektorátu práce (OIP) na pracovišti zaměstnavatele a také průběhem navazujícího řízení o uložení sankce. Účastníci se zejména dozvědí, jaká mají práva a povinnosti jako zaměstnavatel v průběhu kontroly, kdy a jak mají uplatnit své námitky proti zjištěným skutečnostem a jak probíhá řízení o uložení případné sankce za přestupek.

OBSAH

 • Úvod do kontrolní činnosti OIP
 • Kontrola OIP na pracovišti
  • Zahájení kontroly
  • Práva inspektorů při kontrole
  • Povinnosti zaměstnavatele
  • Vysvětlení zaměstnanců a jiných osob
  • Opatření k nápravě a zpráva o jejich přijetí
 • Vystavení protokolu a podání námitek zaměstnavatele
 • Řízení o uložení sankce
  • Zahájení řízení
  • Práva zaměstnavatele v řízení
  • Průběh ústního jednání, svědecké výpovědi
  • Přípustné důkazy a obhajoba zaměstnavatele
 • Opravné prostředky proti rozhodnutí a další přezkum
 • Nejčastější přestupky a jejich znaky (švarcsystém, zastřené agenturní zaměstnávání)
 • Závěr a diskuze

Kontroly inspektorátu práce - zákon o zaměstnanosti - povinnosti zaměstnavatele

Vybraný termín:

14.2.2024  Praha 2 Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a čtyři ? Součet zapište číslicemi.