Jak zajistit a doložit soulad s GDPR - ON-LINE

Kurzem Vás provede Mgr. František Nonnemann - Deset let působil na Úřadě pro ochranu osobních údajů, naposledy v pozici vedoucího právního oddělení. Během působení na Úřadu se zabýval především konzultační činností pro soukromé i veřejné subjekty, přezkumem rozkladů a námitek k závěrům Úřadu, zastupování Úřadu u správních soudů a jeho reprezentováním v mezinárodních pracovních či kontrolních skupinách. V letech 2016-2019 působil v MONETA Money Bank, a.s., kde vedl tým zabývající se především ochranou osobních údajů včetně implementace GDPR do všech procesů Skupiny MONETA. V letech 2019-2021 působil ve společnosti MallPay s.r.o., ve kterém zajišťoval celou oblast compliance a řízení nefinanční rizik. Na konci roku 2021 se zapojil do projektu založení nové banky (Projekt Partners Banka) a podílí se na vytvoření a nastavení řízení compliance a dalších operačních rizik.

Základní info

Program semináře:
* Legislativní aktuality a novinky
* Plány regulátorů, zaměření kontrol
* Proč je nutné soulad s GDPR „dokládat“?
* Jak dokládat plnění klíčových povinností:
- Zákonnost, účelové omezení, minimalizace, omezení uložení, přesnost údajů
- Transparentnost (privacy policy, práva subjektu údajů)
- Integrita a bezpečnost
- Správci, společní správci, správce a zpracovatel
- Předávání osobních údajů mimo EU
- Další procesní povinnosti dle GDPR
* Kontrolní pravomoci a praxe ÚOOÚ
* Přeshraniční spolupráce dozorových úřadů
* Shrnutí, závěr

Jak zajistit a doložit soulad s GDPR - ON-LINE

Vybraný termín:

31.10.2023  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena
2 140 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a dvě ? Součet zapište číslicemi.