Jak napsat výroční zprávu

kurz

Základní info

Konkrétní třímodulový seminář, který ukáže tvorbu výroční zprávy začínajícím ředitelům i těm, kteří mají s psaním výročních zpráv školy určité zkušenosti. V první části semináře bude probrána obsahová stránka výroční zprávy školy, budou vysvětleny klady a zápory jednotlivých výročních zpráv. Druhá část semináře je věnována normě ČSN 01 6910 k úpravě písemností. V této části semináře budou frekventanti seznámeni se správným používáním zkratek, značek, interpunkčních znamének, ap. při psaní textů na počítači. Třetí část semináře proběhne v počítačové učebně. Účastníci budou seznámeni s editací rozsáhlých textů v programu Word (tvorba a vkládání tabulek, obrázků, grafů, automatické číslování kapitol, automatická tvorba obsahu a rejstříků, apod.). V této části semináře bude možno pracovat na konceptu vlastní výroční zprávy. Výsledkem by měla být profesionálně zpracovaná výroční zpráva školy po stránce obsahové i formální.

Cílová skupina: Ředitelům škol, zástupcům ředitelů

Jak napsat výroční zprávu

Vybraný termín:

 Liberecký kraj

Cena
0

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.