Jak doložit soulad s GDPR a to i při kontrole úřadu pro ochranu osobních údajů - ON-LINE

Kurzem Vás provede Mgr. František Nonnemann - Deset let působil na Úřadě pro ochranu osobních údajů, naposledy v pozici vedoucího právního oddělení. Během působení na Úřadu se zabýval především konzultační činností pro soukromé i veřejné subjekty, přezkumem rozkladů a námitek k závěrům Úřadu, zastupování Úřadu u správních soudů a jeho reprezentováním v mezinárodních pracovních či kontrolních skupinách. V letech 2016-2019 působil v MONETA Money Bank, a.s., kde vedl tým zabývající se především ochranou osobních údajů včetně implementace GDPR do všech procesů Skupiny MONETA. Od listopadu roku 2019 působí ve společnosti MallPay s.r.o., ve kterém zajišťuje celou oblast compliance a řízení nefinanční rizik.

Základní info

Program semináře:
* aktuality k vývoji legislativy a judikatury
* novinky od dozorových úřadů pro ochranu osobních údajů
* povinnost dokládat soulad jako jedna ze základních změn, kterou GDPR přineslo
* jaké jsou dozorové pravomoci ÚOOÚ, jaké změny zavedlo GDPR
* jak probíhá kontrola ÚOOÚ, vztah ke správnímu a kontrolnímu řádu
* další subjekty, pro které dokládáme soulad s GDPR: SÚIP, orgány činné v trestním řízení, NÚKIB, audit
* mezinárodní dozor, zapojení zahraničních dozorových úřadů, Evropský sbor pro ochranu osobních údajů
* základní principy pro zpracování osobních údajů, jak je v praxi nastavit a jak dokumentovat jejich plnění

Jak doložit soulad s GDPR a to i při kontrole úřadu pro ochranu osobních údajů - ON-LINE

Vybraný termín:

27.4.2022  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2057 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a šest ? Součet zapište číslicemi.