Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti - ON-LINE

Kurzem Vás provede JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. - Člen advokátní kanceláře PRK Partners, vysokoškolský pedagog

Kurzem Vás provede Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. - hlavní zpracovatel nového zákona o obchodních korporacích, člen Legislativní rady vlády, výzkumný pracovník Ústavu státu a práva AV, of counsel PRK Partners

Základní info

Odborný program semináře
* Jaká práva a povinnosti mají strany před uzavřením smlouvy?
- mohu při vyjednávání smlouvy sledovat jen svůj vlastní zájem?
- co všechno musím druhé straně sdělit?
- je druhá strana povinná zjišťovat si nějaké informace sama?
- co se stane, když některé podstatné informace zamlčím?
- mohu kdykoliv ukončit vyjednávání smlouvy?
- jak mohu zajistit svoji pozici při vyjednávání smlouvy?
- je konkurenční nabídka spravedlivým důvodem pro ukončení jednání o smlouvě?
* Kdy vzniká smlouva? Od kdy jsem zavázán chovat se podle smlouvy?
- co vše je nabídkou na uzavření smlouvy – jakou povahu má reklama, letáky?
- musí být přijetí smlouvy obsahově absolutně totožné s nabídkou?
- ve kterých případech vstupuje do uzavírání smlouvy soud?
- může mít smlouva zpětné účinky?
- jak se uzavírá smlouva na internetu?
- jak správně připojit obchodní podmínky ke smlouvě?
- jak poznat překvapivé ujednání v obchodních podmínkách?
* Jak je při uzavírání smlouvy chráněna slabší strana?
- koho právo považuje za slabšího, je slabší stranou i podnikatel?
- jaký následek mají nečitelné nebo nesrozumitelné doložky?
- jak má podnikatel postupovat, aby se slabší stranou uzavřel nenapadnutelnou smlouvu?
* Kdy musí mít smlouva písemnou formu?
- kdy zákon stanoví povinnost písemné formy a jaké jsou následky, když to nedodržím?
- opravdu mohu písemnou smlouvu měnit jen písemně?
- představuje e-mail písemnou formu?
- jaký následek má porušení ujednané formy?
- jakou formu musí mít smlouva o smlouvě budoucí?
* Co jsme si to vlastně ujednali?
- co všechno si ve smlouvě mohu ujednat, kde jsou hranice smluvní svobody?
- vyplatí se opisovat do smlouvy ustanovení zákona?
- lze jednostranně určit obsah smlouvy?
- jaká jsou pravidla pro výklad smluvních ujednání?
* Jaké vady vedou k neplatnosti smlouvy?
- jaké jsou případy neurčitých a nesrozumitelných ujednání a co je to zdánlivost?
- kdy soud přihlédne k neplatnosti z úřední povinnosti?
- vede každé porušení zákona k neplatnosti smlouvy?
- může být neplatnou jen část smlouvy?
- mohu se vzdát práva namítnout neplatnost smlouvy?
* Na co pamatovat v závěrečných ustanoveních smlouvy?
- která dispozitivní pravidla je dobré ve smlouvě vyloučit nebo změnit (postoupení pohledávky, započtení, promlčení apod.)?

Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti - ON-LINE

Vybraný termín:

11.9.2024  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena
2 553 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a pět ? Součet zapište číslicemi.