Environmentální minimum

e-kurz

Základní info

Kurz seznamuje účastníky školení se státní politikou životního prostředí, především s jejími prioritními oblastmi - udržitelné využívání přírodních zdrojů, ochrana klimatického systému, ochrana přírody a krajiny, bezpečné prostředí. Následně představuje základní cíle, opatření a nástroje realizace politiky životního prostředí. Věnuje se problematice systému státní správy v ochraně životního prostředí a přibližuje 4 prioritní oblasti ustanovené ve SPŽP na léta 2012-2020. Uvádí také stručný popis práce, která je v kompetenci orgánů místní správy, především orgánů obcí a krajů. Nedílnou součástí je i problematika zapojování veřejnosti do rozhodování o životním prostředí a informace k environmentálnímu poradenství.

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří si potřebují ujasnit či doplnit informace o požadavcích environmentální legislativy, s politikou životního prostředí a s problematikou environmentálního poradenství.

Environmentální minimum

Vybraný termín:

 Online

Cena
390 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a dvě ? Součet zapište číslicemi.