Elektronizace v právu (nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání a digitální služby v soukromém a veřejném právu) - ON-LINE

Kurzem Vás provede Mgr. František Korbel, Ph.D. - Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS a člen představenstva ČAK. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti, pod nimiž řídil mimo jiné práce na přijímání nového občanského zákoníku. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Působí jako vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a na katedře urbanismu Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Vedle legislativy, práva na informace a témat eGovernmentu se ve své praxi věnuje stavebnímu právu. Byl vedoucím autorského kolektivu expertů, kteří připravili původní návrh nového stavebního zákona, s nímž získal v hlasování veřejnosti titul Zákon roku 2021. Jako jeden z mála právníků obdržel v roce 2016 Českou cenu za architekturu za sepis Pražských stavebních předpisů.

Základní info

Odborný program semináře:
* nařízení eIDAS a návrh jeho změn tzv. eIDAS 2.0
* zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
* zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci
* elektronické podepisování a pečetění dokumentů a podání, úrovně podpisů, jejich použití a význam
* elektronická identifikace, prostředky identifikace, význam a použití
* zákon č. 47/2020 Sb., o bankovní identitě
* zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
* zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby
* zákon č. 261/2021 Sb., o další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
* elektronické doručování a podání ve veřejném právu
* elektronické právní jednání v oblasti soukromého práva
* specifika v zákoníku práce
* aktuální judikatura
* dotazy, diskuse, příklady

Elektronizace v právu (nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání a digitální služby v soukromém a veřejném právu) - ON-LINE

Vybraný termín:

19.11.2024  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena
2 388 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a jedna ? Součet zapište číslicemi.