Efektivní komunikace ve veřejné správě

kurz

Základní info

Cíl vzdělávací akce:

- získat specifické prohlubující znalosti z oblasti komunikace
- osvojit si zásady efektivní komunikace, prohloubení dovedností v této oblasti
- zlepšit komunikaci mezi kolegy, nadřízenými, podřízenými a klienty
- zdokonalit se v každodenních jednáních s klienty
- naučit se eliminovat konflikty při jednáních s klienty a umění vhodně reagovat na případné konflikty ze strany klientů
- osvojit si zásady správného vyjednávání se specifickým klientem
- naučit se odolávat nátlakům ze strany klientů
- schopnost umět se vcítit do druhých lidí
- naučit se zvládat základy asertivního chování
- zdokonalit se v prezentování se na veřejnosti

Časový plán:

36 hodin

Efektivní komunikace ve veřejné správě

Vybraný termín:

 Liberecký kraj Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.