Dozorová a kontrolní činnost stavebního úřadu ve veřejném zájmu ve světle současného a nového stavebního zákona

Kurzem Vás provede JUDr. Stanislava Neubauerová - právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

Kurzem Vás provede JUDr. Jana Vašíková - právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

Základní info

Program semináře:
* Dozorová oprávnění stavebního úřadu dle současného stavebního zákona
- právní rámec (stavební dozor vs. státní dozor, pojem veřejný zájem, závada stavby)
- kontrolní prohlídka (důvody nařízení, účastníci kontrolní prohlídky, výzva a rozhodnutí stavebního úřadu o uložení nápravných opatření)
- údržba stavby
- nezbytné úpravy (zejm. důvody nařízení na povolené a nepovolené stavbě, veřejný zájem vs. prokazatelně významné ohrožení, procesní otázky – zahájení řízení, úkony stavebního úřadu v řízení, obsah rozhodnutí, náhrada újmy vs. stavební příspěvek)
- nutné zabezpečovací práce a neodkladné odstranění stavby
- vyklizení stavby (důvody vyklizení, procesní otázky, bytové náhrady)
- vstup na pozemek a do stavby (s vědomím vlastníka, bez vědomí vlastníka, obydlí)
- pořádková pokuta
- opatření na sousedním pozemku a stavbě (zejm. výklad pojmu „vytvoření podmínek“ k provedení stavby, procesní otázky – zahájení řízení, okruh účastníků, obsah rozhodnutí).
* Kontrolní činnost stavebního úřadu dle nového stavebního zákona
- právní rámec (kontrola ve věcech stavebního řádu, veřejný zájem, kontrolní činnost nadřízených stavebních úřadů)
- kontrola prováděná stavebním úřadem (důvody, okruh účastníků řízení)
- nápravná opatření na základě provedené kontroly (ústní výzva stavebního úřadu k odstranění nedostatků, rozhodnutí k odstranění nedostatků),
- nápravná opatření bez provedené kontroly (zakazující opatření, nařízení udržovacích prací, nutných zabezpečovacích, neodkladného odstranění, nařízení vyklizení apod.)
- vstup na pozemek a do stavby (s vědomím, bez vědomí vlastníka, obydlí, součinnost Policie ČR)
- opatření na sousedním pozemku nebo stavbě

Dozorová a kontrolní činnost stavebního úřadu ve veřejném zájmu ve světle současného a nového stavebního zákona

Vybraný termín:

4.11.2021  Praha

Cena
2223 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a pět ? Součet zapište číslicemi.