Doručování výpovědí a dalších písemností zaměstnavatelem

kurz

Základní info

Obsahem on-line semináře je poskytnutí přehledných informací o změnách v daňovém řádu, přijatých velkou novelou (zákon č. 283/2020 Sb.) s účinností od 1. 1. 2021. Výběr z obsahu:
daňová informační schránka – rozšíření funkcionality,
změny ve způsobech podání správci daně,
změny v souvislosti s daňovou kontrolou (nová koncepce pro zahájení a ukončení, související oznámení správce daně) a v postupu k odstranění pochybností,
úprava lhůt pro podávání daňových přiznání poplatníkem, která se týká i daňových přiznání k dani z příjmů za rok 2020,
problematika záloh na daňový odpočet,
změny v sankcích a možnostech jejich prominutí,
další změny a novinky (rozšíření možnosti použít daňového konzultanta, přidělování DIČ neobsahujícího rodné číslo apod.),
související výklady správce daně.
K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.Obsahem on-line semináře je poskytnutí přehledných informací o změnách v daňovém řádu, přijatých velkou novelou (zákon č. 283/2020 Sb.) s účinností od 1. 1. 2021. Výběr z obsahu:
daňová informační schránka – rozšíření funkcionality,
změny ve způsobech podání správci daně,
změny v souvislosti s daňovou kontrolou (nová koncepce pro zahájení a ukončení, související oznámení správce daně) a v postupu k odstranění pochybností,
úprava lhůt pro podávání daňových přiznání poplatníkem, která se týká i daňových přiznání k dani z příjmů za rok 2020,
problematika záloh na daňový odpočet,
změny v sankcích a možnostech jejich prominutí,
další změny a novinky (rozšíření možnosti použít daňového konzultanta, přidělování DIČ neobsahujícího rodné číslo apod.),
související výklady správce daně.
K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Doručování výpovědí a dalších písemností zaměstnavatelem

Vybraný termín:

 Praha

Cena
1490 Kč bez DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.