Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, home office, práce ze zahraničí, kratší úvazky, agenturní zaměstnávání - z pracovněprávního a mzdového pohledu

Kurzem Vás provede JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

advokát se specializací na pracovní právo, zprostředkovatel pracovněprávních sporů, člen Kolegia expertů AKV Praha

Kurzem Vás provede Vladislava Dvořáková, DiS.

HR specialistka, mzdová a personální auditorka, zkušená lektorka v daných oblastech s dlouholetou praxí

Základní info

PRO

Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů.
PRACOVNĚPRÁVNÍ POHLED – JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. (9.00 – 12.30 hod.)

CÍL

Prakticky zaměřený seminář s cílem seznámit účastníky s aktuální právní úpravou, judikaturou a nejčastějšími problémy při jejím uplatňování.

OBSAH

 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – praktické zkušenosti z dopadů tzv. transpoziční novely a konsolidačního balíčku
 • Srovnání s pracovním poměrem, informační povinnosti zaměstnavatele
 • Novinky z hlediska odměňování, příplatků, dovolené, překážek v práci atd.
 • Rozvrhování pracovní doby a způsoby evidence
 • Ukončování dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Home office – různé formy home office (permanentní, hybridní, plnohodnotný, řízený atd.), výhody a nevýhody
 • Náklady při home office a jejich kompenzace
 • Odpovědnost při práci z domova, organizace práce na dálku
 • Nastavení pracovněprávní dokumentace – vzory dohod o home office
 • Překážky v práci a jejich specifika při práci z domova
 • Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců na úseku BOZP, pracovní úrazy, kontroly
 • Práce ze zahraničí a úskalí s tím spojená
 • Flexibilní formy zaměstnávání – agenturní zaměstnávání, pracovní poměry na dobu určitou, kratší úvazky, pružná pracovní doba a jejich limity
 • Příklady a poučení z judikatury
 • Aktuality ke dni konání semináře
 • Řešení modelových situací navržených účastníky semináře
MZDOVÉ SOUVISLOSTI – Vladislava Dvořáková, DiS. (13.30 – 16.00 hod.)

CÍL

Praktické příklady s cílem poukázat na specifické situace, které vznikají v rámci dohod práce z domova – zaměstnanec versus zaměstnavatel. Zodpovězení otázek, na jaké nároky má dle zákoníku práce zaměstnanec dosáhnout při práci z domova a zda je nutné evidovat práci z domova pro další mzdové nároky zaměstnance?

OBSAH

 • Práce na dálku - spojené základní mzdové/platové nároky zaměstnance
 • Specifikace poskytování náhrady za práci na dálku dle § 190a ZP; souvislost se zákonem o daních z příjmů
 • Práce na dálku a dohody konané mimo pracovní poměr; případné poskytování náhrady
 • Práce na dálku a zúčtování překážek v práci v rámci rozsahu práce z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele – příklady
 • Cestovní náhrady a problematika práce na dálku
 • Práce z domova a nárok na stravenku nebo „stravenkový“ paušál – jaké souvislosti musí zaměstnavatel případně prokázat při poskytování
 • Práce z domova vykonávaná mimo území České republiky na základě dohody se zaměstnavatelem a bez vědomí zaměstnavatele, rizika a podmínky s tím spojené; Jaké souvislosti musí zaměstnavatel nejdříve prověřit? Jaké problémy mohou vzniknout zaměstnavateli v daných případech?
 • Daň ze závislé činnosti a výkon práce mimo území České republiky – stanovení rezidenství/nerezidenství
 • Diskuze

METODY

Výklad, praktická cvičení, příklady z praxe.
Poznámka: Vstupenky na seminář jsou přenosné. Každého modulu se může zúčastnit jiný pracovník z Vaší společnosti.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, home office, práce ze zahraničí, kratší úvazky, agenturní zaměstnávání - z pracovněprávního a mzdového pohledu

Vybraný termín:

30.5.2024  Praha 2 Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Praha 2
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a čtyři ? Součet zapište číslicemi.