Digitalizace v právu, jak uzavírat smlouvy elektronicky prostřednictvím nových technologií - ON-LINE

Kurzem Vás provede JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. - Partner pražské kanceláře Dentons, působí jako garant modulu Práva ICT a je vedoucím Centra práva, technologií a digitalizace na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, je rovněž garant výuky právních předmětů na Fakultě informačních technologií ČVUT. Ve své praxi se zaměřuje zejména na řešení sporů, obchodní právo a IT právo. V rámci IT práva se specializuje zejména na strukturování komplexních projektů, akvizic IT společností, softwarové právo, otázky elektronické kontraktace, odpovědnosti na internetu, ochrany osobních údajů a právní úpravu on-line marketingu. Věnuje se i otázkám nových technologií a řešitelem projektu Právní aspekty virtuální a rozšířené reality TAČR. V roce 2017 získal ocenění Právník roku v oblasti práva informačních a komunikačních technologií. Pro tuto oblast jej doporučuje například i žebříček Chambers Europe.

Základní info

Program semináře:
* Právní jednání na internetu
- distanční sjednávání smluv
- závaznost právního jednání na internetu
- identifikace jednajících osob
- změny předpokládané eIDAS2
* Elektronická kontraktace
- sjednávání smluv elektronicky
- elektronické podpisy a jejich právní úprava
- závaznost smluv sjednaných elektronicky
- smlouvy sjednané e-mailem a přes webové formuláře
- písemnost právního jednání a přehled aktuální judikatury včetně judikatury soudů nižších stupňů a to i judikatury z roku 2023
- doporučení nejlepší praxe
* Sjednávání smluv prostřednictvím nových technologií
- smlouvy sjednávané umělou inteligencí, chatboty a závaznost takových smluv
- smart contracts
* Aktuální podvodná jednání v on-line světě
- příklady nových technologií, které simulují jednání jiných osob
- právní závaznost takových jednání a příklady z české i zahraniční judikatury
* Dokazování a informační technologie
- dokazování prostřednictvím elektronických důkazů
- e-mail jako důkaz
- nelegálně získané důkazy za pomocí informačních technologií a možnost jejich použití a aktuální judikatura
- důkazy získané porušením ochrany soukromí a ochrany osobních údajů a aktuální judikatura
- doporučení, jaké důkazy z elektronického světa uchovávat

Digitalizace v právu, jak uzavírat smlouvy elektronicky prostřednictvím nových technologií - ON-LINE

Vybraný termín:

1.10.2024  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena
2 388 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a sedm ? Součet zapište číslicemi.